Avertizare
  • JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 535

Ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii - 20 iulie 2016 Featured

Ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii - 20 iulie 2016

DISPOZIŢIE Nr. 489 din 15.07.2016 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii, 

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

DISPUN:

Articol unic:

- Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de miercuri 20.07.2016 ora 13.oo.

- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea :

 

ORDINE DE ZI :

1.Raport privind monitorizarea activității asistenților personali desfășurată în perioada asistenților personali desfășurată în perioada 01.01.2016 - 30.06.2016.

2.Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Municipiului Câmpia Turzii la Kisber - Ungaria, în perioada 22 - 24 iulie 2016. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.06.2016. 

4.Proiect de hotărâre privind APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea “DESFIINȚARE ATELIER DE VULCANIZARE,CONSTRUIRE ATELIER VULCANIZARE,REPARAȚII și SPĂLĂTORIE AUTO, RACORDURI și BRANȘAMENTE UTILITĂȚI” în jud. Cluj, Mun. Câmpia Turzii, str.Laminoriștilor , nr.173.

5.Proiect de hotărâre privind APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea Construire locuință Sp+P+M cu garaj și împrejmuire în jud.Cluj,mun.Câmpia Turzii,str.George Enescu,nr.32A.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii a construcției situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr.29.  

7.Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpia Turzii.

8.Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpia Turzii cu un imobil teren.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.12590 din 09.11.2006.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a două contracte de închiriere.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.98 din 26.05.2016.

12..Proiect de hotărâre privind componența Comisiei sociale de analizare a cererilor de locuință și repartizare a locuințelor în Municipiul Câmpia Turzii. 

13.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în      CF nr.50447 Câmpia Turzii.

14.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în                       Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unitățile de învățământ preuniversitar.

15.Proiect de hotărâre privind privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.

16.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanțului Municipiului Câmpia Turzii în cadrul Adunării Generale a Asociației “CLUSTERUL AGRO-FOOD-IND NAPOCA”.

17.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanțului Municipiului Câmpia Turzii în cadrul Adunării Generale a Asociației “POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEŞ-PAZIA”.

18.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanțului Municipiului Câmpia Turzii în cadrul Adunării Generale a Asociației ,, Pactul Regional Nord -Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială,,

19.Proiect de hotărâre privind privind constatarea încetării mandatului de membru în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. a domnului SZABO ROBERT ISTVAN.

20.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație la 

S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. a domnului VITUS IOAN şi desemnarea unui nou membru.

21.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație la 

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ a domnului ISAC-TUDORACHE IONEL şi desemnarea unui nou membru.

22.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA și numirea unor noi reprezentanți.

23.Proiect de hotărâre privind componența Comisiei de evaluare a ofertelor pentru accesul rezidenților în PARCUL INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII.

24.Diverse.

 

PRIMAR,   

Dorin Nicolae LOJIGAN 

 

AVIZAT:SECRETAR, Niculae ȘTEFAN 

 

Last modified onLuni, 18 Iulie 2016 09:36

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top

Sectiuni

Adrese utile

Recomandari

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time