Avertizare
  • JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 535

Informare finală: Proiectul european „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii” - o investiție majoră pentru dezvoltare durabilă

comunicat caa 30 iunie 2016

Compania de Apă Arieş a derulat, în perioada 2008 – 2013 (durata de realizare a investiției), proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din regiunea Turda - Câmpia Turzii“, un proiect regional de reabilitare şi extindere a sistemelor de alimentare cu apă și tratare a apei uzate, co-finanțat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU.

Valoarea totală a investiţiei a fost de 213.920.013,97 Lei, finanțarea fiind asigurată astfel: Uniunea Europeana prin fondul de coeziune 79,7%, Guvernul României 12,3%, Compania de Apă Arieș 6%, autoritățile locale 2%.

Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă, inclusiv a stației de tratare a apei potabile, sistemului de apă uzată, inclusiv a stației de epurare a apelor uzate, precum și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de către Compania de Apă Arieş, tinând cont de cerinţele naţionale şi europene pentru sectorul de apă şi apă uzată.

Prin implementarea acestui proiect, Compania de Apă Arieș a crescut cu 45% gradul de conectare la rețeaua de canalizare și cu 17% gradul de conectare la rețeaua de alimentare cu apă potabilă.


Contractele de servicii din cadrul proiectului:

Debitmetrie zonală - Achiziție apometre - Pachetul P04 (CF01). Contractul de furnizare a asigurat implementarea unui sistem de monitorizare a debitelor şi presiunilor în reţelele de apă din municipiile Turda şi Câmpia Turzii. Acest contract a fost implementat împreună cu S.C. ELECTROMATIC SYSTEMS S.R.L. Contractul a avut o valoare totală de 1.671.953,92 Lei.

Achiziţia de vehicule operaţionale - Pachetul P05 (CF02). Contractul de furnizare a asigurat dotarea Companiei de Apă Arieş cu vehicule pentru verificarea şi întreţinerea reţelelor de apă şi canalizare în zona de operare.

Lot 1 - Achiziția unei autoutilitare cu echipament pentru detectarea scurgerilor din rețelele de apă și a unei autoutilitare echipată cu sistem CCTV pentru vizualizarea rețelei de canalizare. Acest contract a avut o valoare totală de 689.000 Lei și a fost implementat împreună cu S.C. LEADER ECO S.R.L.

Lot 2 - Achiziția unui autocurățitor combinat pentru canalizare cu capacitatea de 5.000 litri, achiziția unui autocurățitor combinat pentru canalizare cu capacitatea de 12.000 litri. Contractul, a fost implementat împreună cu S.C. STAR WEST MARKET IMPEX S.R.L. Valoarea contractului a fost de 2.324.615,16 Lei.

Lot 3 - Achiziția unei autospecializate pentru transportul deșeurilor cu o capacitate de 26 tone și achiziția de containere pentru stocarea nămolului deshidratat rezultat din procesul de epurare. Acest contract a fost implementat împreună cu S.C. HIAROM INVEST S.R.L.; suma contractului a fost de 410.763,5 Lei.

Achiziţia unui sistem SCADA - Pachetul P06 (CF03). Contractul de furnizare a prevăzut implementarea unui sistem SCADA, sistem automat de monitorizare, achiziţie şi transmitere a datelor din întreg sistemul de alimentare cu apă şi epurare a apelor uzate din arealul de operare al Companiei de Apă Arieş. Acest contract a fost implementat împreună cu S.C. ELECTROMATIC SYSTEMS S.R.L. Contractul a avut o valoare totală de 4.667.788,04 Lei.

Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor - Pachetul nr. 03 (CS01)
În cadrul acestui contract, Compania ATI C&S DI Giuseppe lngegneri Associati, a asigurat servicii specifice de supervizare a lucrărilor din cadrul proiectului în perioada de preconstrucție, construcție și perioada de notificare a eventualelor defecte. Contractul a început la data de 25.05.2009, iar valoarea a fost de 8.281.810,84 Lei.

Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului - Pachetul nr. 02 (CS02)
Contractul de asistență tehnică pentru managementul Proiectului a început la data de 16.11.2009. Contractul a avut o valoare de 12.108.473,82 Lei și a fost implementat împreună cu societatea LOUIS BERGER. Obiectul contractului a inclus asigurarea implementării tuturor componentelor din cadru Proiectului.

Asistenţă Tehnică pentru Verificarea Documentaţiilor Tehnice aferente lucrărilor proiectului - Pachetul P17 (CS03) Contractul, cu o valoare de 354.107,52 Lei, a demarat în 02.04.2010. A fost implementat împreună cu S.C. ANIMO S.R.L..

Asistenţă Tehnică de specialitate din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor aferente proiectului - Pachetul P18 (CS04)
Asocierea S.C. SAFIT INST S.R.L. Cluj Napoca/ S.C. PROGIR PROIECTARE CONSTRUCŢII S.R.L. Cluj Napoca, a început la data de 31.03.2011 cel de-al patrulea contract de servicii din cadrul proiectului. Valoarea contractului a fost de 4.635.448,16 Lei.

Auditul proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda - Câmpia Turzii" - Pachetul P19 (CS05) Valoarea acestui contract a fost de 164.790 Lei, contractant: S.C. BakerTilly Klitou and Partners S.R.L., data începerii contractului fiind 16.06.2011.

Reabilitarea surselor de apă ale municipiului Turda - Pachetul P07 (CL01). Contractul a avut o valoare totală de 10.196. 639 Lei. Acest contract a fost implementat de asocierea S.C. IMSAT S.A.(Lider); S.C. PSV CLIMA M.P. S.A. (Asociat); S.C. HIDROEDIL S.A. (Asociat). Lucrările au fost finalizate în data de 20.02.2012. În cadrul acestui contract s-au reabilitat 51 de puțuri de captare a apei din fronturile de captare Cornești și Mihai Viteazu. Acestea servesc pentru alimentarea cu apă a Municipiului Turda.

Reabilitarea reţelelor de distribuţie apă în Municipiul Turda - Pachetul P08 (CL06). Contractul a avut o valoare totală de 20.250.529,71 Lei. Acest contract a fost atribuit asocierii S.C. GRUP 4 INSTALAŢII S.A. (Lider); S.C. ACI CLUJ S.A. (Asociat). În cadrul acestui contract s-a realizat reabilitarea a 57,895 km rețea de distribuție a apei potabile, s-au realizat două stații de pompare a apei potabile și s-a realizat o stație hidrofor.

Extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare în Municipiul Turda - Pachetul P10 (CL07). Contractul a avut o valoare totală de 5.485.696,03 Lei. Acest contract a fost atribuit asocierii S.C. GRUP 4 INSTALAŢII S.A. (Lider); S.C. ACI CLUJ S.A. (Asociat). În cadrul acestui contract s-a realizat extinderea rețelei de distribuție a apei potabile cu 7,450 km, extinderea rețelei de canalizare cu 7,578 km și s-a realizat o stație hidrofor.

Reabilitarea reţelei de canalizare în Municipiul Turda - Pachetul P09 (CL09). Contractul a avut o valoare totală de 13.196.549,38 Lei. Acesta a fost implementat de membrii asocierii S.C. GRUP 4 INSTALAŢII S.A. (Lider); S.C. ACI CLUJ S.A. (Asociat). În cadrul acestui contract s-a realizat reabilitarea a 14,353 km rețea de canalizare, s-au realizat două cămine deversoare și patru stații de pompare.

Extinderea reţelei de canalizare din Municipiul Turda - Pachetul P11 (CL10). Contractul a avut o valoare totală de 16.769.037,04 Lei. Acesta a fost atribuit asocierii S.C. ACI CLUJ S.A. (Lider); S.C. GRUP 4 INSTALAŢII S.A. (Asociat). În cadrul acestui contract s-a realizat extinderea rețelei de canalizare cu 20,06 km și s-au realizat trei stații de pompare.

Reabilitarea staţiei de tratare Câmpia Turzii - Pachetul P13 (CL03). Contractul a avut o valoare totală de 8.307.543,50 Lei. Acest contract a fost atribuit asocierii S.C. ACSA S.A.(Lider); S.C. PROTECNO S.R.L.(Asociat). În cadrul acestui contract s-a realizat reabilitarea stației tratare a apei potabile, cu un debit de 900 metri cub pe oră.

Extinderea reţelelor de apă potabilă şi de apă uzată în Municipiul Câmpia Turzii - Pachetul P15 (CL05). Contractul a avut o valoare totală de 2.772.969,62 Lei. Acest contract a fost atribuit asocierii S.C. REIF INFRA S.R.L. (Lider); REIF BAUUNTERNEHMUNG GmbH &CO.KG (Asociat); S.C. ACSA S.A. (Asociat). În cadrul acestui contract s-a realizat extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile cu 2,118 km și extinderea rețelei de canalizare cu 5,114 km.

Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare Turda - Câmpia Turzii - Pachetul P12 (CL02). Contractul a avut o valoare totală de 71.091.432,35 Lei. Acest contract a fost atribuit asocierii COSTRUZIONI DONDI S.p.A (Lider); S.C. ACSA S.A.(Asociat). În cadrul acestui contract s-a realizat reconstrucția completă a stației de epurare, pe amplasamentul existent, cu demolarea aproape în totalitate a structurilor inițiale.Debitul de calcul al noii stații este de 1.200 l/s și încărcarea este de 110.000 locuitori echivalenți. Stația include inclusiv tratare terțiară.

Reabilitare reţele de apă şi canalizare menajeră în Municipiul Câmpia Turzii - Pachetul P14 (CL04). Contractul a avut o valoare totală de 12.840.380,89 Lei. Acest contract a fost atribuit asocierii S.C. ELECTROGRUP S.A.(Lider); S.C. REIF INFRA S.R.L. (Asociat). În cadrul acestui contract s-a realizat reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile pe o distanță de 19,261 km, reabilitarea rețelei de canalizare pe o distanță de 12,883 km, s-au realizat două cămine deversoare și o stație de pompare.

Extindere reţele de canalizare menajeră în localităţile Viişoara, M. Viteazu, Luna şi Sănduleşti - Pachetul P16 (CL08). Contractul a avut o valoare totală de 10.999.941,31 Lei. Acest contract a fost atribuit companiei S.C. SOCOT S.A. În cadrul acestui contract s-a realizat extinderea rețelei de canalizare din localitățile Viișoara, Mihai Viteazu, Luna și Săndulești cu 27,30 km.

În urma implementării acestui proiect, în municipiile Turda, Câmpia Turzii și comunele arondate, s-a realizat extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile cu 9,568 km și a rețelelor de apă uzată cu 60,121 km, reabilitarea a 77,157 km de rețele de distribuție a apei potabile și 27,236 km rețele de apă uzată, reabilitarea stației de tratare Câmpia Turzii, reabilitarea stației de epurare Câmpia Turzii, reabilitarea surselor de apă subterane pentru Turda și de suprafață pentru Câmpia Turzii, reabilitarea stațiilor de pompare pentru rețelele de apă și apă uzată, reabilitarea rezervoarelor și a stațiilor de clorinare, implementarea unui sistem SCADA, sistem informatic GIS, sistem de modelare hidraulică pentru rețelele de apă și apă uzată, debitmetrie zonală, achiziția vehiculelor operaționale.

Last modified onDuminică, 17 Iulie 2016 17:08

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top

Sectiuni

Adrese utile

Recomandari

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time