Avertizare
  • JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 535

Primăria Viișoara angajează muncitor calificat - concursul va avea loc în 24-25 august 2016

Primaria comunei Viisoara, judetul Cluj, organizeaza concurs pentru ocuparea postului  de  MUNCITOR (calificat) , gr.I  (compartiment administrativ), pe o perioada   nedeterminata. 

Conditii de participare:

- studii profesionale (diploma)

- calificare profesionala in unul din domeniile : instalatii/mecanic/electric

- experienta minim 5 ani.

- Competente de: instalator, mecanic, electrician.

Cerinte specifice postului:

-  sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor  si echipmentelor pe care le are in primire.

- pastrarea, utilizarea si intretinerea bunurilor primite.

- abilitati de lucru in echipa.

Proba scrisa a concursului  va avea loc in ziua de 24.08.2016  intre orele 11,00 – 12,00.

Interviul  in data de 24.08.2016 ora 13,00

Proba practica a concursului va avea loc in ziua de 25.10.2015 ora 12,00.

Dosarele de inscriere se pot depune  in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului respectiv pana la data de 4.08.2016  ora 10,00 la sediul primariei comunei Viisoara, localitatea Visoara nr. 589, tel. 0264327601.

Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

- cerere de inscriere la concurs.

- Copia actului de identitate

- Copia documentelor care atesta nivelul studiilor.

- Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.

- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare.

- Curriculum vitae.

- Carnet de munca sau adeverinta vechime.

BIBLIOGRAFIE

        Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala republicata.

        Legea nr. 53/2003 Codul Muncii ,republicat.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul primariei la tel. 0264327601, doamna Blaj Gheorghina – secretar.

                       PRIMAR                SECRETAR

     ROMAN IOAN                           BLAJ  GHEORGHINA

 

Primăria Viișoara angajează șofer - concursul va avea loc în 24-25 august 2016

 

Primaria comunei Viisoara, judetul Cluj, organizeaza concurs pentru ocuparea postului  de  SOFER, gr.I  (compartiment administrativ), pe o perioada nedeterminata. 

Conditii de participare:

- studii profesionale (diploma)

- calificare : atestat transport persoane

- experienta minim 5 ani.

- Sofer profesionist

- carnet conducere pentru  categoriile : B,C,E,D 

Cerinte specifice postului:

- transporta elevii, executa transporturi cu autobasculanta din dotarea institutiei.

- intretine si exploateaza corespunzator autovehiculele din dotarea   primariei. 

- Abilitati de lucru in echipa.

Proba scrisa a concursului  va avea loc in ziua de 24.08.2016  intre orele 11,00 – 12,00.

Interviul  in data de 24.08.2016  ora 13,00

Proba practica a concursului va avea loc in ziua de 25.08.2016 ora 12,00.

Dosarele de inscriere se pot depune  in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului respectiv pana la data de 4.08. 2016  ora 10,00 la sediul primariei comunei Viisoara, localitatea Visoara nr. 589, tel. 0264327601.

Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

- cerere de inscriere la concurs.

- Copia actului de identitate

- Copia documentelor care atesta nivelul studiilor.

- Atestat transport persoane

- Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.

- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare.

- Curriculum vitae.

BIBLIOGRAFIE

        Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala republicata.

        Legea nr. 53/2003 Codul Muncii ,republicat.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul primariei la tel. 0264327601, doamna Blaj Gheorghina – secretar.

  

                      PRIMAR                            SECRETAR

     ROMAN IOAN                                       BLAJ  GHEORGHINA

 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii în perioada 2014-2020” - un proiect de peste 140 de milioane de euro ce va rezolva în totalitate problema alimentării cu apă în UAT-urile membr

În cadrul seminarului organizat de Compania ROMAIR Consulting, cu sprijinul Companiei de Apă Arieș S.A., în data de 14 iulie 2016, cu tema «Prezentarea investițiilor propuse prin Aplicația de finanțare si a documentațiilor de atribuire în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda - Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020» au fost dezbatute aspectele cheie necesare derularii, în conditii optime, a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii în perioada 2014-2020”, acesta fiind inclus în lista proiectelor majore care urmează a fi finanţate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM).

Investițiile propuse se referă la extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în regiunea Turda - Câmpia Turzii, pentru un număr de 27 localități din 13 UAT-uri care în prezent beneficiază de rețele de alimentare cu apă potabilă parțial sau deloc.

Investiția propusă pentru extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Regiunea Turda – Câmpia Turzii ce vor deservi UAT-urile Turda, Câmpia Turzii, Aiton, Călărași, Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petreștii de Jos, Ploscoș, Săndulești, Tureni, Tritenii de Jos, Viișoara se va desfășura într-o perioadă cuprinsă între 24 și 48 luni, la care se adaugă 12 luni perioada de notificare a defectelor.

Beneficii economice, sociale și de mediu ale proiectului:

 Peste 15.000 de gospodării vor fi conectate la reţelele de distribuţie a apei şi vor beneficia de apă potabilă conformă cu prevederile legislaţiei în vigoare;

 Se îmbunătăţeşte starea generală a râurilor pe o lungime totală de 57 km, ca urmare a prevenirii poluării;

 Clienţii nu mai trebuie să se bazeze pe puţuri private, pompe private, fose septice şi nu mai trebuie să cumpere apă îmbuteliată;

 Eficiență crescută a operatorului prin optimizarea sistemului. 

„Am finalizat cu succes în procent de 100% (s-au depus inclusiv rapoartele finale) proiectele aferente perioadei de programare 2007-2013 și anume: 

1. „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată regiunea Turda-Câmpia Turzii” POS Mediu I 2007-2013” 

2. „Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda”

3. „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020” și ne aflăm într-un stadiu avansat în vederea obținerii finanțării din POIM:

4. „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020“

Valoarea investițiilor preconizate este de aproximativ 146 milioane euro + TVA.

Practic, am stabilit drumul de urmat astfel încât din primăvara anului viitor să putem demara  investițiile, investiții care vor rezolva în totalitate problema alimentării cu apă în UAT-urile membre ADI AVA. Cristian Octavian Matei - Președinte ADI „Apa Văii Arieșului’’.

Reprezentanți JASPERS, AM POIM-MFE, și reprezentanții UAT-urilor din regiune au discutat în cadrul seminarului despre pașii care trebuie urmați până la obținerea finanțării pentru investițiile aferente perioadei 2014-2020. De asemenea, reprezentanții consultantului ROMAIR au prezentat în detaliu investițiile care vor fi realízate și etapizarea lor. 

Ceanu Mare: anunt licitatie lama de nivelat Bull 2500 Rabaud

Primăria Ceanu Mare 

Nr .6830/11.07.2016

Anunț de participare, la licitația publică din data de : 02 august 2016 ora 10,00

În baza Dispozitiei primarului com.Ceanu Mare,nr.262/11.07.2016 se va organiza potrivit art.1657 din NCCiv ro,și art.818-845 ale NCProcCiv ro,licitația publică deschisă,la sediul Primăriei Ceanu Mare,ora 10,00 pentru vânzarea mijlocului fix”Lama de nivelat Bull 2500 Rabaud,Seria M4014”cuprinsă în INVENTARUL comunei la Codul 2032 cu prețul de vânzare de 30702,99 lei.Paricipanții la licitație,vor achita o Taxă de parti -cipare de 10% din valoarea bunului licitat,adică: 3070 lei, fie la Casieria primăriei Ceanu Mare, fie în contul unității deschiz la Trez. municipiului Turda RO08TREZ23A510103201200XXX.

Oferta de cumpărare se va depune în plic închis,până la data de 01.08.2016 ora 15,00 la Comp. juridic al primăriei Ceanu Mare,însoțită de dovada achitării Taxei de participare,și a declarației pe pro- prie răspundere a participantului,că nu-i este interzisă participarea la procedură.

Va fi declarat căștigător,participantul cumpărător,care oferă „cel mai ridicat preț”.

Primar, ing.Moldovan Ana - Liliana

Subscribe to this RSS feed

Sectiuni

Adrese utile

Recomandari

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time