Dascălul în societatea contemporană - între intimidare şi dispreţ

protest fsl cluj

Trăim într-o țară bolnavă: alcoolismul distruge vieți și schilodește suflete; tot mai mulți copii își pun capăt zilelor; alții, lipsiți de copilărie, își caută adăpost în canale; violul este o nenorocire la ordinea zilei; părinți, frați, soți se dau în judecată pentru tot felul de meschinării; guvernanții se jignesc fără jenă în public; primarii cerşesc şi cumpară voturi prin tot felul de tertipuri; tot mai mulți oameni apți de muncă trăiesc din ajutor social; proprietari cu acte în regulă (care au cumpărat case de la statul român) sunt scoși în stradă (conform hotărârii justiției române); elevii îşi bat joc de profesori şi uneori îi agresează verbal şi fizic; jaful și crima sunt înspăimântător de dese; oamenii sunt mușcați de câini pe stradă, iar animalele sunt lăsate în voia sorții de instituții care cică le vor binele; banul face și desface și se dobândește mai mult prin fraudă decât prin muncă... Într-o asemenea țară, dascălii sunt mereu puși la zid, sunt trataţi cu indiferenţă şi când îşi cer drepturile sunt huliţi şi daţi la o parte!

Mitingul din capitală, organizat pe data de 1 iunie 2016, prin care am cerut cateva revendicari ce ni se par destul de normale si plauzibile, a fost privit cu indignare de autorităţile statului:

1. Respectarea Legii Educației Naționale, în sensul alocării anuale din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice locale a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv pentru educație, care ar permite:
• Creșterea costului standard per preșcolar/elev;
• Decontarea integrală a cheltuielilor de navetă pentru personalul didactic, precum și decontarea navetei elevilor care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu;
• Creșterea burselor elevilor și studenților;
• Dotarea corespunzătoare a unităților și instituțiilor de învățământ (de natură să elimine contribuțiile părinților pentru igienizare, achiziționare de material didactic etc.);
• Asigurarea fondurilor necesare pentru formarea profesională continuă a salariaților din învățământ.

2. Aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, de la aceeași dată pentru toate categoriile vizate;

3. Elaborarea, până la finalul mandatului actualului guvern, a unei legi de salarizare echitabilă, pornind de la principii corecte, care să abroge toate actele normative de salarizare existente în prezent, astfel încât fiecare categorie socio-profesională să fie poziţionată în grila de salarizare în funcţie de rolul pe care îl are în dezvoltarea societăţii.

Un dascăl trebuie judecat de către alt dascăl cu același nivel de pregătire sau superior. Nu pot admite ca un om care a absolvit o facultate, un colegiu, care a pierdut zile, nopți și ani pentru a se pregăti, care a sacrificat timp, familie, dar mai ales mulți neuroni să fie judecat de cineva care nici măcar nu bănuiește tot acest volum de muncă. Doar dascălii și părinții de dascăli știu asta. Un dascăl nu poate fi ministru la 27-30 de ani, pentru că atunci este cu¬prins în hățișurile mlăștinoase și găunoase ale sistemului, plătit mizerabil de statul român. Sunt la fel de rușinoase salariile dască¬lilor care au grade didactice, care investesc în pregătirea lor, ca să ajungă la o pensie de 1.200 sau 1.400 de lei.

Într-o țară suferindă, normal că și sistemul de învățământ e suferind; dar precizez: sistemul. Într-un sistem de învățământ bolnav, părinții elevilor parcă sunt încurajați să atace dascălii. Un învățător, respectiv profesor, răspunde pentru faptele sale, nu ale sistemului. Mereu suntem criticați dascălii exigenți și cei care pretind și impun disciplina în sălile de curs și în școală. Aceste aspecte îi deranjează atât pe elevi, cât și pe părinți. Oare de ce? Când se știe că fără disciplină nu există educație? Ce vină are dascălul că sistemul îl obligă să cuprindă în procesul de învățământ elevi cu handicap, elevi cu diferite grade de retard… elevi care normal ar trebui cuprinși în școli speciale, corespunzătoare nevoilor lor? Astfel de școli lipsesc cu desăvârșire, se desfiinţează, obligându-ne să muncim în plus diferenţiat, să coborâm ştacheta clasei şi să acceptăm timpi morţi pentru ceilalţţi elevi din clasă, ca să ne ocupăm de cei care ar avea nevoie de cadru de sprijin! Foarte mulți părinți sunt nemulțumiți de varii situații din școală, dar care nu sunt de competența lor să le analizeze. În schimb, în orele rezervate consilierii, părinții nu se implică să se intereseze de evoluția la învățătură și disciplină a copilului: Îmi arătați, vă rog, frumos o lucrare scrisă? Notele din catalog mi le puteți arăta? Are probleme cu disciplina copilul meu? Este atent la ore? Își pregătește temele în fiecare zi? etc. Astfel de întrebări sunt evitate ostentativ, astfel de întrebări nu au cum să fie puse deoarece părinţii copiilor cu pro-bleme evită şcoala, vin puşi pe scandal şi ceartă, doar atunci când le este jignit sau ofensat copilul de către profesor.

Noi, dascălii, nu mai suntem respectați, aproape suntem pândiți la locul de muncă punânduni-se camere în clase şi pe holuri, suntem remunerați penibil pentru munca şi răspunderea pe care o avem.. Dar pentru rezultatele slabe la învățătură ale elevilor suntem învinovățiți de toți (că, deh! la învățământ se pricepe toată lumea!), iar realitatea se dorește a fi ignorată: elevii nu învață și vin cu temele nepregătite la școală! Dar știe cineva că după orele de curs dascălul petrece alte ore de pregătire pentru ziua următoare? Nu știu mulți dintre părinții elevilor, care spun: Ce le mai trebuie şi la ăia salarii mai mari, ca şi aşa stau patru-cinci ore la şcoală? Ei nu ştiu că acasă, urmează timp de câteva ore corectarea testelor și a caietelor, întocmirea lecțiilor care să fie interesante și atractive (că odraslele se plictisesc repede la ore şi îşi iau telefonul şi intră pe net sau facebook), pregătirea fișelor pentru munca dife-rențiată cu elevii-problemă, pregătirea materialului didactic, selectarea acestuia pentru fiecare oră de curs etc. Peste tot și toate se vehiculează mereu și mereu ideea că și dascălii iau mită, dau meditații… Sunt însă mulți dascăli care-și duc cu demnitate sărăcia. Sunt dascăli fără mașină, fără casă – trăind în chirie, fără concedii nici în străinătate și nici în țară, fără, fără… Dar au demnitatea de a-și purta sufletul drept.

În ceea ce mă privește, mă supără când intră în școală un părinte și nu salută, când își laudă odrasla chiar dacă rezultatele la învățătură și disciplină sunt contrar acestor laude, mă supără când copiii acestor părinți nemulțumiți, frustrați și mereu recalcitranți nu au cei șapte ani de acasă și sunt lăsați de izbeliște pe mâna hazardului. Sufăr când văd oameni care nu au nici măcar respect pentru sine. Nu mai vorbesc de cei care vor să impună anumite reguli în școală, aceeași școală în care au absolvit cu greu cele opt clase… No comment! Cine ne apără pe noi, dascălii, de astfel de părinți? Educația nu se face sub presiune, sub amenințări și nici la colțul străzii. Dascălii nu sunt vedete. Mulți dintre noi în continuare învățăm și muncim, muncim și învățăm. Și totuși, dascălul este un om obișnuit, un om ca toți oamenii, cu calități și păcate, dar un om care muncește mult. Și dascălul trebuie lăsat să-și facă meseria, să-și chibzuiască bine deciziile, să se poată sfătui cu semeni din branșă și să fie judecat de oameni competenți, egalii sau superiorii lui. Cine aruncă cu piatra e poftit să facă patru ani de facultate, să învețe, să-și ia definitivatul, gradele didactice sau doctoratul, să dea examene, apoi putem sta de vorbă de la egal la egal.

Lider de sindicat, prof. Dan ISTRATE

Premiile de excelență Rotary Câmpia Turzii, ediția 2016

rotary campia turzii

Joi, 2 iunie 2016, Club Rotary Câmpia Turzii a participat la festivitățile de absolvire a elevilor claselor a XII-a ale liceului teoretic "Pavel Dan" și a colegiului tehnic "Victor Ungureanu" din localitate.

Cu prilejul acestor festivități au fost înmânate premiile de excelență șefilor de promoție ai celor două instituții de învățământ, în cadrul proiectului derulat de clubul "Premierea elevilor cu rezultate deosebite la invățătură".

Elevii premiați ai liceului teoretic "Pavel Dan": Ghejan Maria Andreea, Pop Georgeta, Florea Dan Andrei.

Elevii premiați ai colegiului tehnic "Victor Ungureanu": Maier Diana Maria.

Premiile de excelen Rotary Câmpia Turzii ediia 2016

Programul electoral al PMP Câmpia Turzii

pmp campia turzii
1. Învățământ Dezvoltarea unitară și armonioasă a unei societăți moderne
- finanțarea corespunzătoare și identificarea oportunităților de dezvoltare pe termen mediu și lung a institutiilor de invatamant
- reluarea unei oferte educaționale în care învățământul profesional să reocupe o poziție semnificativă
- recompensarea stimulatoare substanțială a excelenței, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice care-i pregătesc
- construirea de creșe și grădinițe cu program prelungit și dezvoltarea programelor “After School”

2. Sănatate: Un municipiu sănatos este, făra echivoc, unul fericit
- Deschiderea unei secții ATI (anestezie, terapie intensivă) cu program permanent,
- Deschiderea unui Compartiment de Primiri Urgențe reprezintă a doua prioritate în programul de administrare locală PMP
- deschiderea, în cel mai scurt timp a unor cabinete de stat, cu investigații decontate de CAS, pentru prevenirea și combaterea afecțiunilor din domeniile: urologie, gastroenterologie, ORL, oftalmologie, endocrinologie, diabet
- modernizarea sectiei de pediatrie a Spitalului Municipal “Cornel Igna”

3. Fondurile europene - o prioritate
ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN
- Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, reabi-litare trotuare;
- Amenajare spatii verzi (defrișarea vegetației existente, modelarea terenului, montarea elementelor constructive de tip alei, foișoare, pergole, grilaje, plantare/gazonare suprafete, plantare arbori si arbuști);
- Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate ( zone special pentru sport, locuri de joacă pentru copii);
- Instalare de Wi-Fi in spațiile publice;
- Dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc.);
- Modernizarea străzilor urbane adiacente supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la rețelele de utilități publice.
Sursa de finanțare - Programul Operațional Regional - POR , Axa prioritară 5, PI 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor.
MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC
- înlocuirea celui existent cu un sistem cu eficiență energe-tică ridicată, cu durata mai mare de viață, ce asigură și un confort corespunzător.Sursa de finanțare - Programul Operațional Regional - POR , Axa prioritară 3, PI 3.1
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE pe coridoarele deservite de transportul public, pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulație, cu asigurarea modernizării traseelor pentru pietoni și biclisti (străzile Avram Iancu, Gării, Aurel Vlaicu, Republicii, Laminoriștilor, 1 Decembrie 1918). Sursa de finanțare - Programul Operational Regional - POR , Axa prioritară 3, PI 3.2 Măsuri pentru transportul urban.
BLOC DE LOCUINTE SOCIALE –str. Laminoriștilor nr. 115. Sursa de finanțare - Programul de construcții de locuințe sociale conform legii nr. 114/1996 – Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice.
BLOC DE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII – str. Păcii nr.13.Sursa de finanțare – Ministerul Dezvoltãri Regionale si Administrației Publice, prin Agentia Nationalã pentru Locuințe.
BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC.
- Sursa de finanțare – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ”CNI” – S.A.

4. ANTREPRENORIAT si LOCURI DE MUNCĂ
- Preluarea în totalitate de către primarie a Incubatorului de afaceri si utilizarea lui ca un motor de dezvoltare a start-upurilor locale și crearea unui serviciu de consultanță pentru dezvoltarea antreprenorială în cadrul primariei

- Crearea unui climat favorabil (facilități fiscale) investitorilor pentru atragerea lor în parcul industrial
- Publicarea pe site-ul primăriei, în timp util, a planului anual de ACHIZITII PUBLICE, pentru ca antreprenorii locali să-și poată pregătii din timp documentațiile de ofertare

5. SOCIAL
- dezvoltarea economiei sociale și crearea de întreprinderi sociale de inserție cu scopul transformării persoanelor asistate social, în persoane care realizează venituri și se autosustin
- facilități de cumpărare a locuințelor pentru persoanele aflate în chirie în locuințele de stat

6. TRANSPARENȚĂ ȘI ADMINISTRATIE
- creșterea gradului de transparență și impunerea unui alt mod de comunicare cu cetățenii. În acest sens, avem în vedere afișarea și consultarea publică pentru toate proiectele administrației locale
- Trebuie gândit un parteneriat cu comunitatea. Implicarea comunității și societății civile în proiecte și gestiunea orașului și consultarea specialiștilor trebuie să fie o realitate, nu doar un exercițiu de imagine
- Reorganizarea Poliției Locale, pentru ca aceasta să fie cu adevărat în slujba cetățeanului, înseamnă și implicarea voluntarilor pentru identificarea și abordarea adecvată a zonelor problematice din oraș
- Organizarea de audiente, cu Primarul, după amiaza cel puțin o dată pe luna;
- reabilitarea unitară a blocurilor de locuințe, precum și renovarea clădirilor vechi sau eliminarea terenurilor virane din oraș trebuie gândite într-o strategie coerentă

7. SPORT SI TIMP LIBER
- Dezvoltarea sportului de masa, prin cointeresarea materiala a profesorilor de sport, pentru dezvoltarea de activitati inafara curriculei scolare;
- Sustinerea financiara a echipelor sportive ce activeaza in ligile nationale, judetene si teritoriale;
- Modernizarea terenurilor de sport școlare;
- Crearea de spații de joacă și fitness la nivelul fiecărui cartier.
- Amenajarea ca spatiu de agrement a Ariesului in zona Elevi.

PMP Câmpia Turzii: Fondurile europene - o prioritate

pmp campia turzii alegeri 2016

Accesarea fondurilor europene constituie șansa municipiului Campiei Turzii de a recupera decalajele de dezvoltare socio-economică și de a deveni o zona compe-titiva în contextual economic actual. Crearea unei infrastructuri viabile in sanatate, invatamant, a drumurilor, calificarea/recalificarea forței de muncă la standarde comparabile cu ale altor state membre, toate acestea pot fi realizate prin intermediul fondurilor europene. Va voi prezenta in continuare o parte din proiectele ce vor fi realizate pe timpul mandatului meu, cu precizarea sursei de finantare:

Obiectivul proiectului - IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN – zona centrala si cartiere, concretizat in:

- Realizarea de alei pietonale, piste pentruu biciclisti, reabilitare trotuare;
- Amenajare spatii verzi (defrisarea vegetatiei existente, modelarea terenului, montarea elementelor constructive de tip alei, foisoare, pergola, grilaje, plantare/gazonare suprafete, plantare arbori si arbusti);
- Crearea de facilitati pentru recreere pe terenurile amenajate ( zone special pentru sport, locuri de joaca pentru copii);
- Instalare de Wi-Fi in spatiile publice;
- Dotare cu mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, etc.);
- Modernizarea strazilor urbane adiacente supuse interventiilor, inclusiv inlocuirea si/sau racordarea la retelele de utilitati publice.
Sursa de finantare - Programul Operational Regional - POR , Axa prioritară 5, PI 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor.

Obiectivul proiectului - MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC , prin inlocuirea celui existent cu un sistem cu eficienta energetica ridicata, cu durata mai mare de viata, ce asigura si un confort corespunzator.
Sursa de finantare - Programul Operational Regional - POR , Axa prioritară 3, PI 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Obiectivul proiectului – COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREAN – EFICIENT ENERGETIC
Sursa de finantare - Programul Operational Regional - POR , Axa prioritară 3, PI 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Obiectivul proiectului – MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE pe coridoarele deservite de transportul public, pentru cresterea nivelului de siguranta si eficienta in circulatie, cu asigurarea modernizarii traseelor pentru pietoni si biclisti ( strazile Avram Iancu, Garii, Aurel Vlaicu, Republicii, Laminoristilor, 1 Decembrie 1918).
Sursa de finantare - Programul Operational Regional - POR , Axa prioritară 3, PI 3.2 Masuri pentru transportul urban.

Obiectivul proiectului – MODERNIZAREA SPITALULUI MUNICIPAL CAMPIA TURZII.
Sursa de finantare - Programul Operational Regional - POR , Axa prioritară 8, - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale.

Obiectivul proiectului – BLOC DE LOCUINTE SOCIALE –str. Laminoristilor nr. 115. Sursa de finantare - Programul de constructii de locuinte sociale conform legii nr. 114/1996 – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Obiectivul proiectului – BLOC DE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII – str. Pacii nr.13.
Sursa de finantare – Ministerul Dezvoltãri Regionale si Administratiei Publice, prin Agentia Nationalã pentru Locuinte.

Obiectivul proiectului – BAZIN DE INOT DIDACTIC.
Sursa de finantare – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ”CNI” – S.A.

Obiectivul proiectului - ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE - investiții în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.
Sursa de finantare: Programul Operational Regional – POR, Programul Operational Capital Uman – POCU.

Horatiu Vasile Bretoiu,
candidat primarie PMP

Subscribe to this RSS feed

Sectiuni

Adrese utile

Recomandari

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time