Anunt de participare la licitatie deschisa: inchirierea pasunilor comunale din Ceanu Mare

primaria ceanu mare

  1.Primaria comunei Ceanu Mare,str.Principala,nr.101/C,judetul Cluj,tel./fax.0264-367715 si 0264-327101 pag.web: www.ceanu-mare.ro;e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. organizeaza o procedura de ,,Licitatie publica deschisa’’pentru inchirierea pasunilor comunale disponibile.                                              

2.Contractul nu este destinat atelierelor protejate sau unui program de angajare protejata.    

3.Procedura de atribuire aplicata,fiind-LICITATIA DESCHISA,potrivit cu Ordonanta 34/2013 modificata de Lg.86/2014 , si HG nr.1064/2013, modificata de HG nr.78/2015 .                                        

4.Locatia ,,trupurilor de pasune’’ supuse inchirierii este raspandita, in satele si localitatile din u.a.t. comuna Ceanu Mare ,dupa cum urmeaza:        

Nr. lot

Denumire pajişte, tarla, parcela

Suprafaţa/ha

1

Ticudeea - Bovine

53,66 ha

2

Tigla - Bovine

18,00 ha

3

Roman/Fanate - Bovine

38,45 ha

4

Dosu Glodului/Strucut - Bovine

57,65 ha

5

Valea lui Cati/Fata - Ovine

15,00 ha

6

7

Dosu Napului/Fascarai – Bovine

Dosu Napului/Fascarai - Ovine

43,43 ha

11,57 ha

 

5.Categoria de servicii potrivit Cod CPV: 70130000 - inchiriere de pajisti-pasuni permanente,din islazul comunal, crescatorilor de animale.

6. Se stabileste suma minimă de pornire la licitaţie de 152,00 lei/ha/an,fara TVA.

7.Inchirierea suprafetelor de pasuni se face, potrivit Ordonantei nr.34/2013®,si a HG nr.1064/2014, completate cu Lg.86/2014 si cu HG 78/2014.

8.Contractul de inchiriere al pasunilor,este divizat pe loturi(trupuri)de pasune,mai sus prezentate,ele fiind arondate satelor si localitatilor, din com.Ceanu Mare,jud.Cluj.

9.Durata contractului este de 10 ani.

10.Ofertele alternative fiind interzise si inacceptabile.Lipsa unui document de calificare obligatoriu, va conduce la descalificarea ofertantului respectiv.

11.Documentatia de atribuire se poate ridica de la adresa :www.ceanu-mare.ro , accesand-o din me- niul,,Anunturi de achizitii”,si din Primaria Ceanu Mare,de la biroul Asistenta sociala-Xerox,contra sumei de 20 lei.

12. Garantia de participare,este de 200 lei,valabila 60 de zile,constituita:- Scrisoare de garantie bancara, fie cu plata la Casieria Primariei Ceanu Mare,unde se va elibera o chitanta ca dovada.

13.Termenul limita pentru depunerea ofertelor fiind data de : 15.04.2015,Ora:1300, la sediul primariei Ceanu Mare,nr.101/C,si vor fi redactate in limba romana,depuse in plic sigilat.

14.Deschiderea ofertelor va avea loc in data de: 16.04.2015 ora 1000 ,la sediul primariei,din loca-litatea Ceanu Mare,nr.101/C.

 

15.Finantarea contractului de inchiriere, se va face din plata anuala a chiriei,la termenele fixate in Caietul de sarcini si in Contractul de inchiriere. Se solicita prezentarea urmatoarelor Documente : - Certificat Fiscal de la AFPb si de la Impozite si Taxe locale; - Autorizatie de functionare in domeniul cresterii animalelor,pentru persoanele juridice;Inregistrarea in Reg.National al Exploataiilor;Declaratie de neâncadrare in art.180-181 al OG 34/2006;Prezentarea copiei cardului exploatatiei agricole;Adeverinta de la Reg.Agricol si de la Medicul Veterinar,cu efectivul de animale; Chitanta -Dovada,a garantiei de participare;

16.Pot participa la procedura de licitatie,crescatorii si detinatorii de animale,din u.a.t.comuna Ceanu Mare. Forma juridica care o pot avea operatorii economici ofertanti,din comuna Ceanu Mare,este:-Asociatii legal constituite,autorizate in domeniul cresterii animalelor, si activitatilor agricole conexe, Asociatiile patrimoniale de bunuri prevazute de OUG 34/2013,persoanele fizice,crescatori de animale,SRL,SNC,SA din comuna Ceanu Mare,autorizate pentru activitati agricole.,cu respectarea cerintei HCL nr.6/27.02.2015 la Art.3. Se aprobă Regulamentul procedurii de licitaţie publicã conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre,cu mentiunea interdictiei de participare la licitatie,pentru acei care detin déjà un contract de exploatare a pajistilor comunale .

17. In Anexa nr.3 la HCL nr.6/27.02.2015 in Regulamentul procedurei de licitatie, este fixat criteriul de atribuire la ART. 37 (1) Pentru determinarea ofertei câstigătoare, comisia de evaluare aplică criteriul de atribuire prevăzut în documentaţia de atribuire.(2) Criteriul de atribuire a contractului de inchiriere este ,,cel mai mare nivel al chiriei’’.(3) Locatorul are obligaţia de a încheia contractul de inchiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câstigătoare.

18.Oferta se va mentine valabila , pentru perioada de 60 de zile .

 

Primar: d-l Pacurar Virgil

  

Last modified onDuminică, 17 Iulie 2016 17:14

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top

Sectiuni

Adrese utile

Recomandari

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time