Avertizare
  • JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 535

Primăria Municipiului Câmpia Turzii obține peste 11 milioane de euro prin PNRR pentru proiecte de dezvoltare

Primăria Municipiului Câmpia Turzii a semnat un nou contract de finanțare prin PNRR pentru proiectul "Realizare sistem inteligent de management urban", care va aduce 2.929.006,5 lei în plus pentru implementarea unui sistem de transport urban inteligent.

Proiectul include realizarea de treceri de pietoni inteligente, cu iluminare și avertizare pentru participanții la trafic în mai multe locații din oraș, precum și implementarea unui sistem de semaforizare și control al traficului.

În total, Primăria a obținut finanțare pentru opt proiecte de investiții prin PNRR, în valoare de 51.104.097,42 lei, inclusiv proiecte pentru reabilitarea clădirilor școlare, construirea unei creșe, unități locative și insule ecologice digitalizate.

În plus, Primăria intenționează să depună documentația pentru noi proiecte PNRR în zilele următoare, care se concentrează pe sistemul de învățământ preuniversitar din oraș.

Read more...

Anunț în vederea operatorilor care vor să participe la Zilele Municipiului Câmpia Turzii

Având în vedere faptul că Primăria municipiului Câmpia Turzii organizează  în fiecare an evenimentul „Zilele Municipiului Câmpia Turzii”, aducem la cunoştinţa operatorilor economici care doresc să participe în acest an la eveniment, următoarele:

 

1.Perioada desfăşurării: 19.08-21.08.2016

2.Numărul de locuri disponibile:

- pentru alimentaţie publică - 8 locuri de 150 mp/ loc x 6 lei/mp/ zi x 3 zile= 2.700 lei;

- pentru parcuri de distracţii - 7 locuri - suprafaţa necesară x 1 leu/mp/zi x 3 zile;

- pentru comercializare de produse altele decât cele de alimentaţie publică- 100 locuri de 9 mp x 5 lei/mp/ zi x  3 zile= 135 lei.

Taxele sunt prevăzute în H.C.L. 17/ 2016.

3.Numărul de locuri este limitat şi se acordă în ordinea depunerii documentaţiei complete pentru obţinerea acordului de funcţionare, după data publicării anunţului.

4.Condiţiile de obţinere a locurilor:

- se înregistrează cererea la registratură;

- se depune documentaţia pt. obţinerea acordului pentru comerţul ambulant la Poliţia Locală -cam. 39, care trebuie să conţină următoarele documente ( original + copie):

- certificatul de înregistrare; 

- certificatul constatator pentru comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe; 

- document de înregistrare sanitar-veterinară, pentru alimentaţie publică/ kurtos;

- chitanţa de achitare a locului la Serviciul Impozite şi taxe locale din str.Laminoriştilor nr. 21; 

- dovada achitării taxei de salubritate la Compania de salubritate din Piaţa Unirii.

5.Accesul operatorilor economici în zona evenimentului se va face printr-un singur punct- pe lângă sediul Companiei de salubritate, situat în Piaţa Unirii, doar  pe baza „Acordului de comerţ ambulant”.

6.Termenul limită pentru obţinerea acordurilor  pentru alimentaţie publică şi parc de distracţii este de 16.08.2016 , iar pentru ceilalţi comercianţi termenul este de 18.08.2016, pentru a se evita aglomerarea în ziua sosirii.

7.Accesul pentru aprovizionare al operatorilor economici se va face între orele: 08.00-12.00.

8.Accesul în zonă se va face pe lângă Compania de Salubritate, iar ieşirea pe partea Clubului Copiilor, în sens unic.

Pentru informaţii suplimentare  în legătură cu cele prezentate  mai sus, vă rugăm să vă  adresaţi la nr. de telefon: 0732142450, 0730619873. 

Subcomisia de repartizare a locurilor pentru agenţi economici,

Preşedinte: Alexandru Cozmin ROTAR

Read more...

De astăzi, se depun cererile pentru acordarea ajutorului în vederea încălzirii locuinţei

caloriferDe astăzi, 6 octombrie 2011, persoanele care doresc să îşi depună o cerere pentru acordarea ajutorului ce are în vedere încălzirea locuinţei, trebuie să facă acest lucru la sediul Primăriei municipiului Câmpia Turzii, în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială.

Conform legislaţiei în vigoare, subvenţiile se oferă pentru persoanele care îşi încălzesc imobilul cu gaze naturale, lemne, cărbuni, precum şi cu ajutorul combustibililor petrolieri. Persoanele în cauză trebuie să prezinte, de asemenea, în momentul completării cererii, următoarele acte: copii după cartea de identitate (C.I.) sau după buletinul de identitate (B.I.), copii după certificatele de naştere pentru copiii sub 14 ani, copie după livretul de familie, adeverinţe cu venitul net, cupoane de pensie sau alte acte doveditoare ale venitului net din luna anterioară depunerii cererii, certificatul fiscal. Persoanele care folosesc gazul metan, trebuie să ataşeze şi o factură care să dovedească acest lucru.

De ajutoarele pentru încălzire urmează să beneficieze familiile ale căror venituri pe membru de familie nu depăşesc 786 de lei şi persoanele singure care nu au un venit mai mare de 1.082 de lei.

În această iarnă, însă, vor interveni unele schimbări faţă de anii precedenţi. Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, „principala modificare introdusă prin Hotărârea de Guvern vizează creşterea procentului de dosare care vor fi verificate, prin efectuarea de anchete sociale la domiciliu sau, după caz, la reşedinţa solicitantului". Totodată, Executivul precizează că anchetele sociale se vor realiza de personalul de asistenţă socială din subordinea consiliului local.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Sectiuni

Adrese utile

Recomandari

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time