Programul Partidului Conservator pentru administrarea Municipiului Câmpia Turzii în perioada 2012-2016

tineret pc campia turziiDOMENIUL ECONOMIC

Am elaborat un plan ambiţios pentru asigurarea creşterii şi dezvoltării economice durabile a Municipiului Câmpia Turzii şi crearea de locuri de muncă.

Acţionez cu prioritate pentru atragerea investiţiilor străine în zona Câmpia Turzii, investiţii care vor spori fondurile la bugetul local şi prin care vor fi înfiinţate cel puţin 3000 noi locuri de muncă pentru cetăţenii municipiului. La nivelul Partidului Conservator din Câmpia Turzii a fost constituită o echipă de specialişti pentru identificarea unor investitori străini. Am iniţiat întâlniri cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul unor firme multinaţionale şi cu firme de consultanţă care reprezintă interesele unor investitori străini în România pentru atragerea de investiţii în parcul industrial. Am prezentat oportunităţile investiţionale din Câmpia Turzii unor investitori în cadrul deplasării mele în Arabia Saudită, iar în perioada următoare aceştia vor efectua o vizită pentru discuţii detaliate în Câmpia Turzii.

Conducerea Partidului Conservator din Câmpia Turzii mediază discuţii între reprezentanţii unor concerne şi firme străine din domeniul industrial cu conducerea combinatului MECHEL, în vederea închirierii şi cumpărării unor hale de producţie. Atenţia mea se concentrează şi spre susţinerea firmelor româneşti care activează în municipiul nostru şi atragerea de noi investiţii autohtone prin aplicarea măsurilor administrative ce se impun pentru crearea de noi locuri de muncă.

DOMENIUL INFRASTRUCTURII

În vederea asigurării dezvoltării durabile a municipiului, toate proiectele de infrastructură vor fi bine fundamentate în baza unor studii de specialitate, iar implementarea acestora se va realiza prin utilizarea eficientă a fondurilor bugetare.

Implementez un proiect de asfaltare şi modernizare a tuturor străzilor şi trotuarelor din Câmpia Turzii conform standardelor Uniunii Europene. Asigur asfaltarea şi conectarea la utilităţi a tuturor zonelor în care există sau se construiesc case particulare şi hale industriale. Realizez toate demersurile necesare pentru a schimba complet conductele de apă şi canalizare, la nivelul întregului oraş. Printr-un pasaj de traversare subteran, asigur legătura auto şi pietonală a cartierului Şarât cu centrul oraşului şi facilitez accesul către gară al pietonilor, pentru că nimic nu este mai important decât siguranţa locuitorilor.

Asigur reabilitarea canalului de irigaţii pe traseul Şarât – Sâncrai pentru sprijinirea agricultorilor şi ca măsură de apărare împotriva inundaţiilor în aceste zone cu risc.

Iniţiez un proiect de izolare a blocurilor şi caselor de locuit finanţat în totalitate din fonduri europene. Prin acest proiect se vor economisi resursele de încălzire şi se vor reduce facturile populaţiei. Pentru a rezolva marea problemă a locurilor de parcare insuficiente, construiesc parcări supraterane, atât în centrul oraşului, cât şi la blocurile muncitoreşti. Implementez un sistem public de iluminat cu leduri, care este mult mai economic din punct de vedere al consumului de energie. Pentru colectarea deşeurilor menajere, mă ocup de introducerea sistemului de eurocontainere îngropate.

Asigur dotarea populaţiei cu europubele pentru colectarea deşeurilor reciclabile şi cu sisteme individuale de producere a compostului, pentru locuitorii din zona de case. Doresc salubrizarea căilor publice şi dotarea cu automăturători stradale, mobilier stradal, aspiratoare portabile de frunze şi praf etc. Înfiinţez un centru de colectare a deşeurilor periculoase: uleiuri uzate, vopsele etc. Parcul Mare are un potenţial uriaş de a fi transformat într-un loc de promenadă şi recreere pentru locuitorii oraşului nostru. În acest scop, asigur amenajarea de terenuri de sport, a unui bazin olimpic, restaurante şi spaţii de agrement. Pentru buna dispoziţie şi distracţia locuitorilor, amenajez zone pentru picnicuri şi grătare, dar şi pentru discoteci în aer liber. Prin atragerea de fonduri europene, Râul Arieş va fi ecologizat şi transformat într-o zonă de agrement si practicare a sporturilor nautice.

DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

Un scop foarte bine definit este să contribui la îmbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor şi la creşterea calităţii vieţii, prin aducerea sistemului medical din Câmpia Turzii la nivelul standardelor din Uniunea Europeană.

Pentru a completa personalul deficitar din spital, fac demersuri pe lângă Parlamentul şi Guvernul României, în vederea deblocării posturilor în sistemul sanitar din Câmpia Turzii. Suplimentez personalul medical cu asistente, medici legişti şi anestezişti şi ofer facilităţi acestora pentru stabilirea permanentă în oraşul nostru, inclusiv locuinţe de serviciu. Asigur dotarea cabinetelor medicale cu aparatură de diagnostic şi tratament: ecograf, aparat EKG, aparate de aerosoli pentru copiii cu probleme respiratorii etc.

Implementez un program de profilaxie în rândul comunităţilor de rromi, prin realizarea educaţiei medicale gratuite şi aprovizionarea spitalului cu produsele medicale necesare. Mă concetrez pe sprijinirea mediului de afaceri în proiecte investiţionale în sistemul de sănătate şi pe dezvoltarea parteneriatelor public-private în acest domeniu. Întreprind toate demersurile necesare pentru înfiinţarea unei unităţi SMURD care să deservească municipiul Câmpia Turzii şi comunele limitrofe.

DOMENIUL EDUCAŢIEI

Crearea unui context educaţional în care copiii noştri să se dezvolte intelectual şi moral este responsabilitatea noastră.

În acest scop, derulez un proiect pentru dotarea grădiniţelor, şcolilor şi Clubului Copiilor la cele mai înalte standarde. Implementez un plan de reabilitare termică a clădirilor, care include: înlocuirea uşilor şi geamurilor cu sisteme termopan, schimbarea acoperişului tip hidroizolaţie cu şarpantă, izolarea clădirilor şi zugrăvirea exterioară. Mă concentrez şi pe crearea de condiţii optime în spaţiile educaţionale, prin amenajarea parcurilor şi a spaţiilor de recreere.

Voi asigura modernizarea laboratoarelor şi sălilor de clasă prin dotarea cu aparatură şi instrumentele necesare. Pentru siguranţa elevilor, asigur împrejmuirea şcolilor cu gard viu înalt şi instalarea unui sistem electronic de pontaj la intrare şi ieşire. Iniţiez lucrările de investiţii şi în cadrul Liceului Teoretic "Pavel Dan" din Câmpia Turzii.

Complexul sportiv va fi dotat cu bazin de înot, sală de spectacole cu scenă, sală pentru conferinţe şi alte activităţi, sală cu mese de tenis, terenuri de tenis şi baschet. De asemenea, spaţiul de la demisol va fi reamenajat pentru a găzdui o cantină a şcolii, pentru servirea mesei. Cu sprijinul Inspectoratului Şcolar va fi revizuit planul de învăţământ al Colegiului Tehnic "Victor Ungureanu" în vederea asigurării pregătirii şi calificării tinerilor în domeniile de activitate ale noilor investiţii. Asigur colaborarea cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Academia de Ştiinţe Economice precum şi cu alte instituţii de învăţământ superior pentru a veni în sprijinul absolvenţilor de liceu din municipiu şi comunele învecinate.

Voi acorda o atenţie deosebită profesorilor şi elevilor cu rezultate deosebite prin stimularea şi recompensarea acestora. În acest context vor fi instituite premii speciale pentru cadrele didactice şi elevii performanţi. Am în vedere introducerea în cadrul instituţiilor de învăţământ din municipiu a sistemului educaţional “after school" ("şcoală de după şcoală") utilizat în majoritaea statelor membre ale Uniunii Europene, în aşa fel încât copiii să primească o masă caldă la prânz şi să beneficieze de supraveghere, atât pentru efectuarea lecţiilor, cât şi pentru derularea activităţilor extracurriculare.

DOMENIUL SOCIAL

În scopul asigurării unui trai decent tuturor categoriilor sociale voi implimenta măsurile necesare, inclusiv prin consultarea şi cooptarea în cadrul proiectelor a reprezentanţilor instituţiilor statului, ai cultelor religioase, ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai patronatului.

Readuc aproape de cetăţeni serviciile legate de utilităţi (E-ON Gaz, ELECTRICA, A.N.A.F.) pentru a elimina disconfortul creat prin desfiinţarea centrelor de relaţii cu publicul şi mutarea acestora la Turda. Garantez specializarea şi extinderea biroului de relaţii cu publicul din Primărie astfel încât acesta să fie orientat spre identificarea şi rezolvarea promptă a problemelor locuitorilor municipiului.

Aloc fonduri pentru construirea unui cămin pentru vârstnici astfel încat aceştia să beneficieze de condiţii demne de o localitate europeană. Asigur înfiinţarea de cantine sociale în toate cartierele cu implicarea tuturor bisericilor din municipiu. Susţin construcţia de locuinţe sociale pentru tineri şi pentru categoriile defavorizate. Pun bazele Asociaţiei Pensionarilor Independenţi în scopul identificării nevoilor acestei categorii sociale şi rezolvării cu promptitudine a problemelor persoanelor de vârsta a treia.

Persoanele în vârstă vor beneficia de facilităţi la transportul local, activităţile cultural-sportive şi asistenţă medicală. Voi întreprinde măsurile necesare integrării în societate a persoanelor cu dizabilităţi, prin acordarea unui sprijin real pentru cei cu nevoi speciale, care să le asigure acestora un trai decent.

DOMENIUL CULTE

Pentru cultivarea sănătăţii şi alinarea suferinţei este nevoie de o intensă cooperare între autoritatea locală şi Biserică şi de conlucrarea acestora cu diferite instituţii şi organizaţii sociale şi de caritate, printr-o serie de programe de solidaritate.

Voi acţiona pentru realizarea şi menţinerea unui climat interconfesional bazat pe respect şi toleranţă între toţi cetăţenii municipiului.

O prioritate în viitorul mandat de primar este sprijinirea tuturor cultelor religioase în derularea activităţilor specifice. Voi acorda sprijin proiectelor iniţiate de toate bisericile din municipiu axate pe ajutorarea şi reconcilierea semenilor noştri. Unul dintre proiectele ce urmeaza a fi implementate este organizarea unui traseu anual ecumenic prin ţară, prin parteneriate cu toate bisericile.

Asigur amenajarea cimitirelor din oraş, prin reabilitarea căilor de acces interioare şi exterioare, refacerea spaţiilor verzi şi amplasarea de băncuţe, precum şi asigurarea unei paze eficiente a acestora. Susţin modernizarea capelelor, dar şi înfiinţarea unor noi capele în cartierele Sâncrai şi Şarât.

DOMENIUL CULTURĂ

Susţin activitatea cultural-artistică prin colaborarea cu organizaţii, fundaţii şi instituţii culturale pentru conservarea valorilor morale şi artistice, păstrarea şi cultivarea specificului zonal şi local.

Activitatea serviciului specializat din cadrul Primăriei şi al Casei de Cultură va fi orientată spre stimularea creativităţii şi talentului, cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare şi artei interpretative în toate genurile (muzică, teatru, dans, etc.). Promovez implementarea proiectelor atractive şi utile care vizează educaţia permanentă şi susţin promovarea tinerilor artişti valoroşi. Asigur dezvoltarea de schimburi culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional prin organizarea şi participarea la simpozioane si festivaluri în toate domeniile culturale reprezentate în municipiu. Asigur colaborarea cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu alte instituţii şi organizaţii culturale interne şi internaţionale în vederea diversificării activităţilor culturale. Voi dezvolta infrastructura destinată desfăşurării activităţilor culturale prin modernizarea şi punerea în funcţiune a Teatrului de Vară, precum şi prin crearea în Parcul Mare a altor platforme de manifestare artistică în aer liber.

DOMENIUL SPORT

Susţin sportul, prin sprijinirea tuturor ramurilor sportive, în vederea asigurării unui cadru de dezvoltare armonioasă a copiilor şi tinerilor şi pentru promovarea imaginii localităţii noastre.

Sportul este esenţial pentru îmbunătăţirea şi menţinerea sănătăţii fizice şi mentale, de aceea, derulez un proiect de modernizare şi extindere a infrastructurii sportive din Câmpia Turzii. Stadionul oraşului va fi trecut în administrarea Primăriei, tribuna va fi înlocuită cu una modernă, se amenajează vestiare, saună, un bazin de refacere, o sală de forţa, o sală de protocol şi o microcantină pentru sportivi, astfel încat stadionul sa fie omologat pentru Liga a II-a.

Terenul din Cartierul Lut va fi supus aceluiaşi plan de dezvoltare, cu investiţii într-o nouă tribună, cu zid de protecţie în spatele porţilor şi vestiare, astfel încat să devină un centru modern de pregatire a copiilor. Sala Sporturilor, Popicăria şi Arena de Tenis vor fi supuse unui proces de modernizare în vederea omologării, pentru disputarea competiţiilor sportive interne şi internaţionale. Întrucât familiile micilor sportivi sunt nevoiţi în prezent să suporte cheltuielile de transport pentru deplasări, se pun la dispoziţia copiilor un microbuz şi un autobuz.

Mă concentrez inclusiv pe transformarea Clubului Sportiv Municipal într-un club accesibil tuturor celor care doresc să practice sportul, atât în scop de întreţinere şi agrement cât şi pentru înalta performanţă. Aceştia vor avea la dispoziţie personal calificat, echipamente sportive si asistenţă medicală. Doresc formarea unei noi echipe de fotbal cu jucători locali, din Câmpia Turzii, care să fie considerată echipa de suflet a oraşului. Aceasta va beneficia de suportul financiar şi sportiv pentru a promova în Liga a II-a şi pentru a motiva locuitorii oraşului să-şi susţină echipa la meciurile disputate.

DOMENIUL ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Voi promova eficienţa, responsabilitatea, competenţa şi transparenţa în actul de administrare a municipiului, care va fi orientat spre satisfacerea nevoilor cetăţeanului.

Priorităţile în domeniul administraţiile publice locale în perioada imediat următoare sunt implementarea de măsuri pentru atragerea de investitori strategici în zona de competenţă, furnizarea de servicii locale de calitate, creşterea veniturilor la nivel local şi sprijinirea dezvoltării capacităţii de valorificare a potenţialului local.

Un alt obiectiv este întărirea capacităţii de menţinere a ordinii publice în vederea asigurării siguranţei cetăţeanului şi al proprietăţilor, prin aplicarea şi respectarea fermă a legii. Am încredere în capacitatea profesională a întregului personal din aparatul administrativ local de a duce la îndeplinire sarcinile ce le revin în atingerea obiectivelor de dezvoltare a municipiului. În acest sens personalul angajat, funcţionari publici şi contractual, va beneficia de formare şi pregătire profesională continuă, precum şi de schimburi de experienţă în instituţii ale administraţiei publice locale din ţari ale Uniunii Europene.

Voi susţine crearea unei culturi organizaţionale bazata pe respectul faţă de cetăţean şi instituţie, promovând creativitatea şi inovarea.

Toate proiectele le înfăptuiesc cu ajutorul fondurilor de la bugetul local, judeţean, prin fonduri atrase de la Guvern şi de la Uniunea Europeană. De asemenea, mă concentrez şi pe atragerea de fonduri prin constituirea de parteneriate public-private.

Avram Gal

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Sectiuni

Adrese utile

Recomandari

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time