Licitaţie publică cu strigare pentru închiriereade spaţii comerciale în incinta Halei Agroalimentare "Piaţa Unirii”

hala agroalimentara campia turzii inaugurarePrimăria Municipiului Câmpia Turzii organizează licitaţie publică cu strigare pentru închirierea a nouă spaţii comerciale situate în incinta Halei Agroalimentare ,,Piaţa Unirii” din Câmpia Turzii.

La licitaţie pot participa persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 156 din 10.12.2013 şi care fac dovada că au depus:

a) scrisoarea de înaintare a ofertei;

b) garanţia de participare la licitaţie;

c) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitaţie, dacă este cazul;

d) pentru societăţi comerciale:

- copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comeţului;

- copie de pe actul constitutiv;

- dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;

- dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;

- declaraţie autentică a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment.

e) pentru comercianţi persoane fizice sau asociaţii familiale:

- copie de pe actul de identitate;

- copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;

- dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;

- dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;

f) certificat de producator vizat la zi +copie BI/CI, avizele sanitar veterinare.

Actele se depun la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Birou Relaţii Publice, Registratură – camera 22, până la data de 13.01.2014, ora 12.00.

Licitaţia se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, la data de 14.01.2014, ora 12.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Evidenţa şi Gestiunea Patrimoniului, telefon 0264/368002, interior 128.

Last modified onDuminică, 17 Iulie 2016 17:11

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top

Sectiuni

Adrese utile

Recomandari

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time