HOTARAREA nr. 15/2.06.2016 Privind solutionarea plangerii formulate de Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Cluj

alegeri locale 2016

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA

NR. 48 - LUNA

HOTARAREA nr. 15/2.06.2016 Privind solutionarea plangerii formulate de Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Cluj

Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 48 Luna, intrunit in sedinta la data de 2.06.2016, constata urmatoarele :

Prin plangerea inregistrata sub nr. 160/27.05.2016 la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 13 Cluj, Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Cluj a reclamat actiunile de campanie electorala desfasurate de primarul comunei Luna, domnul Laurentiu Tor, candidat PNL la functia de primar al comunei Luna.

Plangerea a fost transmisa Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 48 Luna, fiind inregistrata sub nr. 54/31.05.2016.

Prin sesizarea formulata, Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Cluj apreciaza ca actiunile de campanie electorala desfasurate de  domnul Laurentiu Tor, candidat la functia de primar al comunei Luna din partea Partidului National Liberal, incalca prevederile legale sub doua aspecte, unul privind implicarea in campania electorala a unor functionari publici din cadrul Primariei comunei Luna, iar cel de-al doilea privind utilizarea unei imagini postate pe o retea de socializare, in care apar persoane minore.

In conformitate cu prevederile art. 80 alin. 2 din Legea nr. 115/2015, birourile electorale de circumscriptie solutioneaza plangerile ce le sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid politic, organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliante politice, aliante electorale ori a unui candidat independent de a-si desfasura campania electorala in conditiile prevazute de lege, precum si plangerile privind incalcarea prevederilor art. 64, art. 65 si art. 79 din Legea nr. 115/2015.

1) Analizand plangerea in ceea ce priveste implicarea in campania electorala a unor functionari publici din cadrul Primariei comunei Luna, se constata faptul ca prin Dispozitia primarului comunei Luna nr. 157/6.05.2016, un numar de cinci angajati ai Primariei comunei Luna au fost desemnati pentru efectuarea chestionarelor necesare stabilirii criteriilor de incadrare in categoria 

comunitatilor marginalizate, necesare accesarii de fonduri externe nerambursabile pentru integrarea sustenabila a comunitatilor marginalizate – POCU 2014/2020 Masura 4.2. - Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin implementarea de masuri integrate.

Prin urmare, prezenta acestor persoane in comunitatile defavorizate din comuna Luna este perfect justificata de indeplinirea atributiilor de serviciu care le-au fost delegate si nu de desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic, asa cum se sustine in plangere.

 

2) In ce priveste al doilea aspect sesizat, si anume utilizarea unei imagini postate pe o retea de socializare, in care apar persoane minore, din plangerea formulata si din actele care o insotesc nu rezulta publicarea pe retelele de socializare si nici circumstantele in care a fost facuta aceasta fotografie, astfel incat sa se confirme veridicitatea celor reclamate, precum si o eventuala incalcare a legii.

Avand in vedere cele expuse mai sus, se retine faptul ca nu se constata incalcarea dispozitiilor art. 64, art. 65 si art. 79 din Legea nr. 115/2015.

In temeiul dispozitiilor art. 80 din  Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea  Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2016, aprobat prin Hotararea Biroului Electoral Central nr. 2/H/28.03.2016,

 BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA nr. 48 - Luna

HOTARASTE 

Art. 1 – Respinge cu majoritate de voturi (6 voturi pentru si 1 vot impotriva) plangerea formulata de Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Cluj, ca neintemeiata.

Art. 2 - Prezenta hotarare se publica in presa, se afiseaza la sediul  Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 48 Luna si se posteaza pe site-ul Primariei comunei Luna www. primaria-luna.ro, azi data adoptarii. 

Art. 3 - Impotriva  prezentei hotarari se poate formula  contestatie in termen de 48 de ore de la data afisarii, care se depune la biroul electoral ierarhic superior.

  

Presedinte, 

Biroul electoral 

de circumscripţie nr. 48 - LUNA

Delimot Cornelia-Elena

 

Locţiitor,

Mistar Lucia-Victoria

 

Membrii

Miron Horea - UNPR

Camarasan Alexandru-Sorin-Ovidiu – PNL

Negrau Petru-Simion – PSD

Inocan Adriana-Catalina – ALDE

Burian Anisoara - PSD

 

 

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA

NR. 48 - LUNA

 

 

 

 

 

HOTARAREA nr. 15/2.06.2016

Privind solutionarea plangerii formulate de Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Cluj

 

 

 

 

 

 

            Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 48 Luna, intrunit in sedinta la data de 2.06.2016, constata urmatoarele :

           

Prin plangerea inregistrata sub nr. 160/27.05.2016 la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 13 Cluj, Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Cluj a reclamat actiunile de campanie electorala desfasurate de primarul comunei Luna, domnul Laurentiu Tor, candidat PNL la functia de primar al comunei Luna.

        

Plangerea a fost transmisa Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 48 Luna, fiind inregistrata sub nr. 54/31.05.2016.

           

Prin sesizarea formulata, Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Cluj apreciaza ca actiunile de campanie electorala desfasurate de  domnul Laurentiu Tor, candidat la functia de primar al comunei Luna din partea Partidului National Liberal, incalca prevederile legale sub doua aspecte, unul privind implicarea in campania electorala a unor functionari publici din cadrul Primariei comunei Luna, iar cel de-al doilea privind utilizarea unei imagini postate pe o retea de socializare, in care apar persoane minore.

        

In conformitate cu prevederile art. 80 alin. 2 din Legea nr. 115/2015, birourile electorale de circumscriptie solutioneaza plangerile ce le sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid politic, organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliante politice, aliante electorale ori a unui candidat independent de a-si desfasura campania electorala in conditiile prevazute de lege, precum si plangerile privind incalcarea prevederilor art. 64, art. 65 si art. 79 din Legea nr. 115/2015.

         1) Analizand plangerea in ceea ce priveste implicarea in campania electorala a unor functionari publici din cadrul Primariei comunei Luna, se constata faptul ca prin Dispozitia primarului comunei Luna nr. 157/6.05.2016, un numar de cinci angajati ai Primariei comunei Luna au fost desemnati pentru efectuarea chestionarelor necesare stabilirii criteriilor de incadrare in categoria

comunitatilor marginalizate, necesare accesarii de fonduri externe nerambursabile pentru integrarea sustenabila a comunitatilor marginalizate – POCU 2014/2020 Masura 4.2. - Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin implementarea de masuri integrate.

        

Prin urmare, prezenta acestor persoane in comunitatile defavorizate din comuna Luna este perfect justificata de indeplinirea atributiilor de serviciu care le-au fost delegate si nu de desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic, asa cum se sustine in plangere.

 

         2) In ce priveste al doilea aspect sesizat, si anume utilizarea unei imagini postate pe o retea de socializare, in care apar persoane minore, din plangerea formulata si din actele care o insotesc nu rezulta publicarea pe retelele de socializare si nici circumstantele in care a fost facuta aceasta fotografie, astfel incat sa se confirme veridicitatea celor reclamate, precum si o eventuala incalcare a legii.

 

         Avand in vedere cele expuse mai sus, se retine faptul ca nu se constata incalcarea dispozitiilor art. 64, art. 65 si art. 79 din Legea nr. 115/2015.

 

In temeiul dispozitiilor art. 80 din  Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea  Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2016, aprobat prin Hotararea Biroului Electoral Central nr. 2/H/28.03.2016,

 

 

 

 BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA nr. 48 - Luna

                                               HOTARASTE

 

 

Art. 1 – Respinge cu majoritate de voturi (6 voturi pentru si 1 vot impotriva) plangerea formulata de Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Cluj, ca neintemeiata.

Art. 2 - Prezenta hotarare se publica in presa, se afiseaza la sediul  Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 48 Luna si se posteaza pe site-ul Primariei comunei Luna www. primaria-luna.ro, azi data adoptarii.

Art. 3 - Impotriva  prezentei hotarari se poate formula  contestatie in termen de 48 de ore de la data afisarii, care se depune la biroul electoral ierarhic superior.

 

 

 

Presedinte,

Biroul electoral

de circumscripţie nr. 48 - LUNA

Delimot Cornelia-Elena

 

 

Locţiitor,

Mistar Lucia-Victoria

 

 

Membrii

 

 

Miron Horea - UNPR

 

 

Camarasan Alexandru-Sorin-Ovidiu – PNL

 

 

Negrau Petru-Simion – PSD

 

 

Inocan Adriana-Catalina – ALDE

 

 

Burian Anisoara - PSD

 

 

 

 

 

 

Last modified onDuminică, 17 Iulie 2016 17:08

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top

Sectiuni

Adrese utile

Recomandari

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time