Curtea de Conturi a descoperit nereguli la Primăria Luna

consiliul local luna 2014Sala mică a Căminului Cultural Luna a fost din nou gazda unei şedinţe de Consiliu Local tensionată. Consilierii au fost convocaţi în şedinţă extraordinară, iar pe masa acestora s-a aflat raportul de audit al Curţii de Conturi „audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2012”.

A fost şi de această dată o şedintă „cu nervii întinşi” pentru ambele tabere: primarul Laurenţiu Tör susţine că neregulile au fost făcute în perioada în care actualul viceprimar, Aurel Giurgiu era edilul comunei, iar acesta din urmă se apără spunând că totul este o „manevră” pentru a fi schimbat din funcţie.

Lăsând la o parte scuzele şi acuzele, raportul de audit nu este unul de neglijat: Curtea de Conturi a constatat 14 nereguli, al căror termen de soluţionare este 31 martie 2014.

Nereguli constate:
1. Nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte elaborarea şi prezentarea spre aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli a unităţii administrativ teritoriale Comuna Luna.
2. Neprezentarea de către ordonatorul de credite spre analiză şi aprobare autorităţilor deliberative a execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni şi la termenele prevăzute de lege.

3. Nu a fost condusă contabilitatea analitică a activelor necurente.

4. Nu au fost stabilite, evidenţiate în contabilitate, urmărite şi încasate venituri în sumă de 54.441 lei (42.994 lei impozit pe clădiri, 8.819 lei majorări de întârziere şi 2.628 lei taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire).

5. Nu a fost efectuată inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor unităţii administrativ teritoriale, în conformitate cu prevederile legale.

6. Nu a fost efectuară reevaluarea elementelor patrimoniale de natura activelor fixe aparţinând domeniului privat şi a terenului forestier, la termenul prevăzut de lege.

7. Neorganizarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale.

8. Nu a fost organizat şi exercitat controlul intern la nivelul instituţiei verificate, în conformitate cu OMFP nr. 946 din 4 iulie 2005, actualizat, pentru aprobarea codului controlului intern.

9. Efectuarea de plăţi nejustificate pentru bunuri şi servicii, în sumă de 48.930 lei (în data de 3 mai 2012 se achită cu ordinul de plată nr. 185, conform extrasului de cont, suma de 48.929,66 lei către SC H&H Invest SRL Luna, reprezentând contravaloarea facturii nr. 489/23.04.2012, fără a avea la bază un proces verbal de recepţie, fără semnătura de primire a bunurilor, din partea beneficiarului şi fără ca factura să fie vizată pentru control financiar preventiv).

10. Efectuarea de plăţi nelegale în sumă de 5.388,31 lei pentru cheltuieli de capital, reprezentând cote de cheltuieli superioare ceor cuprinse în devizul ofertă.

11. Nu au fost stabilite, evidenţiate în contabilitate şi încasate venituri în sumă estimativă de 73.707 lei, din taxa/mc de material extras din zonele care fac obiectul asocierii cu SC Premaco SA Ungheni, jud. Mureş.

12. Nu au fost stabilite, evidenţiate în contabilitate şi încasate venituri în sumă estimativă de 561.047 lei, reprezentând taxa de 2.5 lei/mc produse de balastieră extrase din zonele care fac obiectul asocierii în participaţiune cu SC Spedition SRL Luna, jud. Cluj.

13. Nu au fost respectate prevederile legale în cazul vânzării unei suprafeţe de teren (contractul de vânzare cumpărare nr. 35C între Comuna Luna şi SC KSA Teocrista SRL Câmpia Turzii, pentru suma de 123.000 lei, reprezentând vânzarea unei suprafeţe de teren de 25,8 ha – zona lacurilor).

14. Au fost efectuate plăţi nelegale la Şcoala Gimnazială Luna, în sumă de 4.511,65 lei pentru convorbiri telefonice internaţionale şi mesaje divertisment, care nu privesc activitatea instituţiei de învăţământ.

Curtea de Conturi a stabilit pentru fiecare punct în parte măsurile pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora, fixând ca termen de realizare data de 31 martie 2014.

Last modified onDuminică, 17 Iulie 2016 17:11

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top

Sectiuni

Adrese utile

Recomandari

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time